BUDUJEMY CENTRUM

Na przestrzeni dziesięciu lat naszej działalności pomogliśmy setkom osób , dzieciom z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi i ich rodzinom. Zależy nam na tym, aby osoby, które do nas trafią znalazły przyjazne miejsce oferujące konkretną pomoc i wsparcie. Naszych podopiecznych przybywa, a warunki lokalowe jakimi dysponujemy nie są wystarczające. Ideą zbudowania Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem jest zorganizowanie systemu wsparcia osób z autyzmem na przestrzeni całego życia. Dlatego też nasze Centrum składać się będzie z uzupełniających się ośrodków tworzących kompleks połączonych funkcjonalnie obiektów:

I etap budowy – Ośrodek Terapii i Diagnostyki oraz Przedszkole dla dzieci
z Autyzmem.
II etap budowy – Szkoła Podstawowa dla dzieci z Autyzmem.
III etap budowy – Szkoła Przysposabiająca do Pracy i Środowiskowy Dom Samopomocy. Mieszkania Treningowe – Dom Pobytu Stałego dla Osób Dorosłych z Autyzmem.

W grudniu 2017 r. rozpoczęła się budowa I etapu naszego Centrum, w maju 2019 r. nastąpiło uroczyste otwarcie. Zaczęliśmy spełniać nasze marzenia.  W listopadzie 2019 r. rozpoczęliśmy budowę kolejnego etapu: szkoły przysposabiającej do pracy oraz i środowiskowego domu samopomocy jak również mieszkań treningowych, które z czasem będą pełnić funkcję domu pobytu stałego dla dorosłych osób z autyzmem. Otwarcie kolejnego etapu budowy Centrum nastąpiło we wrześniu 2021 r.

Obecnie stoimy przed ogromnym wyzwaniem sfinansowania budowy ostatniego etapu, czyli szkoły podstawowej, jak również kosztów wyposażenia nowych obiektów.

Wizualizacja: