Program RITA

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych zaburzeniach „WSPÓLNY ŚWIAT”
z Białej Podlaskiej w ścisłej współpracy z Departamentem Edukacji Administracji Okręgu Leninskiego miasta Brześć na Białorusi realizuje projekt pt. „Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie pomocy osobom z autyzmem na pograniczu polsko-białoruskim”.

Dnia 4 marca 2020 roku Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom
o Pokrewnych Zaburzeniach „Wspólny Świat” otrzymało ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu Rita – Przemiany w Regionie, realizowanego przez Fundację Edukacji dla Demokracji dotację, na częściowe pokrycie kosztów własnych projektu transgranicznego.

Dofinansowanie wkładu własnego w projekcie PBU obejumuje koszt zorganizowania dwóch szkoleń dla nauczycieli białoruskich w zakresie „Podstawy autyzmu” oraz „Metody pracy z osobami z autyzmem”, które odbędą się w Brześciu na Białorusi oraz obejmuje część kosztów administracyjnych i koszty audytu zewnętrznego. Wysokość wsparcia z Programu Rita – Przemiany w Regionie wyniesie 39 178 złotych.

Projekt „Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie pomocy osobom z autyzmem na pograniczu polsko- białoruskim” jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.