BUDUJEMY CENTRUM

Na przestrzeni dziesięciu lat naszej działalności pomogliśmy setkom osób , dzieciom autystycznym i ich rodzinom. Zależy nam na tym, aby osoby, które do nas trafią znalazły przyjazne miejsce oferujące konkretną pomoc i wsparcie. Naszych podopiecznych przybywa, a warunki lokalowe jakimi dysponujemy nie są wystarczające. Ideą zbudowania Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem jest zorganizowanie systemu wsparcia osób z autyzmem na przestrzeni całego życia. Dlatego też nasze Centrum składać się będzie z uzupełniających się ośrodków tworzących kompleks połączonych funkcjonalnie obiektów:

I etap budowy – Ośrodek Terapii i Diagnostyki oraz Przedszkole dla dzieci
z Autyzmem.
II etap budowy – Szkoła Podstawowa dla dzieci z Autyzmem.
III etap budowy – Szkoła Przysposabiająca do Pracy i Środowiskowy Dom Samopomocy. Mieszkania Treningowe – Dom Pobytu Stałego dla Osób Dorosłych z Autyzmem.

W grudniu 2017 r. rozpoczęła się budowa I etapu naszego Centrum, w maju 2019 r. nastąpiło uroczyste otwarcie. Zaczęliśmy spełniać nasze marzenia.  Rozpoczynamy budowę kolejnego etapu. Stajemy przed ogromnym wyzwaniem sfinansowania projektu, zarówno wszystkich kosztów związanych z jego budową, jak również kosztów wyposażenia.

Wizualizacja: