Gościliśmy delegację z Brześcia w naszym Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem

Na zdjęciu jest delegacja z Brześcia przed budynkiem Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem
16 sierpnia gościliśmy w Stowarzyszeniu delegację z Białorusi.
Jest nam niezmiernie miło, że nasze Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem odwiedzili : pan Witalij Szczerba – zastępca mera Brześcia, pan Walentin Miłaszewskij – Szef Administracji Obwodu Brzeskiego w Brześciu,

pani Tatiana Sawicz – Naczelnik Wydziału Edukacji Obwodu Lenińskiego w Brześciu oraz pani Ludmiła Denisewicz – dyrektor Szkoły Specjalnej w Brześciu wraz z pracownikami. Szkoła Specjalna w Brześciu jest partnerem Stowarzyszenia „Wspólny Świat” w realizacji projektu „Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie pomocy osobom z autyzmem na pograniczu polsko-białoruskim” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina.