Chodniki, drogi dojazdowe i oświetlenie pojawiły się przy naszym Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem

[07.01.2021]

Trwa realizacja projektu „Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie pomocy osobom z autyzmem  na pograniczu polsko- białoruskim” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA. Wokół naszych budynków czyli kolejnego etapu budowy Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem powstały już drogi dojazdowe, chodniki i tak bardzo potrzebne nowe miejsca parkingowe. Zamontowano również oświetlenie.