Ruszają działania w ramach dofinansowania z budżetu miasta Biała Podlaska

Rozpoczynamy działania w ramach dofinansowania otrzymanego z budżetu miasta Biała Podlaska! Nasze stowarzyszenie w lipcu br. przystąpiło do konkursu otwartego organizowanego przez bialski magistrat, który adresowany był do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów pożytku publicznego.

Organizacje mogły otrzymać dofinansowanie wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji priorytetowych zadań publicznych miasta Biała Podlaska. Nasza oferta realizacji zadania: Pokrycie części wkładu własnego w projekcie PBU pt. „Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie pomocy osobom z autyzmem na pograniczu polsko-białoruskim” została pozytywnie oceniona , a tym samym przyznano nam 70.000 zł na zakup pomocy i niezbędnego sprzętu do wyposażenia szkoły przysposabiającej do pracy oraz mieszkań treningowych.

Składamy serdeczne podziękowania prezydentowi Białej Podlaskiej Michałowi Litwiniukowi i zespołowi pracowników Urzędu Miasta Biała Podlaska. Działamy!