Realizacja projektu „Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie pomocy osobom z autyzmem na pograniczu polsko-białoruskim”/[ang.] „Development of cross-border cooperation in helping people with autism on the Polish-Belarusian borderlands”

Jak wygląda realizacja naszego głównego projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 [ang.] Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020? Zachęcamy do obejrzenia materiału filmowego 😊