Rada Budowy – stan realizacji prac budowlanych naszej inwestycji

Kolejne spotkanie członków Rady Budowy naszej inwestycji, podczas którego omówiony został stan realizacji wszystkich prac budowlanych. Tak prezentują się nasze dwa budynki.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.