Prezentacja wewnątrz dwóch budynków kolejnego etapu budowy Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem

Tak się prezentuje, na dzień 18 maja br., stan wewnątrz dwóch budynków kolejnego etapu budowy Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Tj. szkoły przysposabiającej do pracy i środowiskowego domu samopomocy oraz mieszkań treningowych z możliwością przekształcenia na dom pobytu stałego dla dorosłych osób z autyzmem. Na zdjęciach prezes stowarzyszenia Anna Chwałek i kierownik budowy Pan Józef Miciuk.